فضایی آرام و مطبوع درتابلو نقاشی رنگ روغن به سبک رئال. نقاط قوت این تابلو نقاشی، ترکیب‌بندی سیب‌های سرخ درترکیب با ظرف وکاغذدیواری گلدار در پس‌زمینه با نور مناسب بوده. رئالیسم به معنی واقع‌‌گرایی و حقیقت گرایی، نوعی گرایش هنری است که اشیاء و موجودات را آنگونه که هستند، زشت را زشت و زیبا را زیبا ترسیم می‌کنند. سبک نقاشی رئالیسم نقطه مقابل سبک رومانتیسم قراردارد.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.