تابلو نقاشی ماه سرخ  از رنگ های گرم و تیره استفاده شده این طرح نشان دهنده  جنگلی با درختان کاج و شب پرستاره و ماه سرخ در حال غروب است مناسب برای تمامی اماکن….

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.