تابلو نقاشی از یک سبد میوه، تصویر زیبایی را به نمایش می گذارد. این سبد میوه می تواند شامل هر میوه خوش آب و رنگی باشد. ترکیبات زیبای میوه و اشیا پیرامون آن، در کنار هم هارمونی زیبایی را شکل می دهد که منجر به خلق یک تابلو هنری بی نظیر می شود. تابلو رنگ روغن ظرف میوه، یکی از گزینه های منتخب فروشنده تابلو رنگ روغن می باشد. دلیل این انتخاب می تواند طیف رنگی تشکیل دهنده این تابلو نقاشی و نمای زیبای آن بر روی دیوار نشیمن باشد.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.