تابلو رنگ روغن با طرح مادر یکی از مدل های پر احساس در نقاشی است که با ظرافت تمام بر روی بوم کشیده می شود. این مدل از تابلو، حس عمیقی از مهر مادری و به آغوش کشیدن فرزند را در معرض نمایش می گذارد و آن را به اعماق وجود بیننده انتقال می دهد. این گونه از تابلوها خریدار ویژه ای را می طلبد که بتواند ارتباط نزدیکی با تابلو و طرح آن برقرار نماید. اگر شما هم از افرادی هستید که به دنبال تابلوهای رنگ روغن خاص می گردید، تابلو با نقش مادر یک گزینه عالی می باشد.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.