در این تابلو از ترکیب پل و نیم از برج ایفل استفاده شده در شبی مهتابی مناسب اتاق نشیمن و اتاق خواب

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.