زن گریان (انگلیسی: The Weeping Woman; فرانسوی: La femme qui pleure) عنوان تابلوی نقاشی رنگ روغن روی بوم اثر پابلو پیکاسو است که در فرانسه در سال ۱۹۳۷ کشیده شد. پیکاسو شیفته این موضوع بود و چندین بار این موضوع را در آن سال بازبینی کرد. این نقاشی نهایی‌ترین و استادانه‌ترین اثر از این سری است که در مجموعه‌ای در تیت در لندن از سال ۱۹۸۷ نگهداری می‌شود و در تیت مدرن در لندن به نمایش گذاشته می‌شود.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.