همیشه برای تیم کافه نقاشی یک دغـدغه بزرگ در زمینه هنر نقاشی و چاپ وجود داشته است  ، که تیم کـافه نقاشی  این چالش رو با راه اندازی  این وب سایت برطرف کرده است.

تلفن مدیر سایت: رضا جنتی 09159818066

ایمیل:www.rezajannati66@gmail.com